Polityka Prywatnosci

Prezentowana Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies określa zasady, zgodnie z którymi są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony www dostępnej pod adresem http://www.argonium.pl/ (zwanej dalej jako Serwis).

W Serwisie można znaleźć informacje dotyczące Agencji Interaktywnej Argonium, zajmującej się tworzeniem profesjonalnych stron internetowych, pozycjonowaniem serwisów i tworzeniem contentu. Serwis zawiera informacje o usługach, ofercie, oraz dane przy pomocy których można skontaktować się z firmą. Na stronie publikowane są również artykuły, z których można dowiedzieć się o sposobach oraz zasadach promowania działalności za pośrednictwem Internetu.

§ 1 Zasady ogólne


1. Administratorem Serwisu, jest firma Argonium, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Goździkowa 14A, 35-604, dysponująca Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) 813-32-02-296.
2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga udostępniania danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik decyduje się na wysłanie zapytania ofertowego.
3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i należy do decyzji Użytkownika. Brak zgody może jednak uniemożliwić świadczenie przez Administratora Serwisu usług drogą elektroniczną.
4. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich bezprawnym udostępnieniem, zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem. Wszystkie udostępnione dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
5. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z pozyskiwaniem dodatkowych informacji, takich jak adres IP Urządzenia Użytkownika, zewnętrzny adres IP dostawcy usług internetowych, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu.
6. Administrator może gromadzić dane nawigacyjne od Użytkowników, w szczególności informacje o klikanych przez Użytkowników linkach i odnośnikach, odwiedzonych podstronach lub innych działaniach podjętych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik decydujący się na skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, zobowiązany jest do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych.
2. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w formularzu kontaktowym to przede wszystkim:

  • adres e-mail,
  • numer telefonu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy.
4. Użytkownik Serwisu ma prawo do dostępu, weryfikacji oraz kontroli przetwarzanych danych udostępnionych Administratorowi Serwisu. Przysługuje mu również prawo do uzyskania informacji w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzane są jego dane osobowe. Użytkownik może ponadto zażądać uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, wstrzymania ich przetwarzania (czasowo lub na stałe) oraz ich usunięcia.
5. Wszelkie prośby i żądania zgodne z podstawą prawną należy kierować na adres e-mail biuro@argonium.pl

§ 3 Podstawowe Prawa Użytkownika

1. Użytkownik może w dowolnym momencie wystosować żądanie usunięcia swoich danych osobowych z bazy Administratora. Żądania należy kierować na adres e-mail: biuro@argonium.pl
2. Usunięcie danych osobowych wiąże się ze skutkiem usunięcia wszystkich informacji oraz danych na temat Użytkownika.

§ 4 Podstawowe obowiązki Administratora danych

1. Administrator Serwisu zobowiązuje się do zadbania o proces przetwarzania danych osobowych w celu ochrony interesów Użytkownika.
2. Administrator zapewnia, że dane osobowe:

  • pozyskiwane i przetwarzane będą wyłącznie o celów oznaczonych i w zgodzie z przepisami prawa,
  • nie będą poddawane dalszemu bezprawnemu przetwarzaniu,
  • będą wystarczające i adekwatne do celów przetwarzania,
  • przechowywane będą zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, wyłącznie w niezbędnym terminie i w postaci umożliwiającej identyfikację Użytkownika, którego dotyczą.

3. Dane osobowe są odpowiednio chronione, a dostęp do nich mają jedynie osoby, które posiadają upoważnienia nadane przez Administratora.

§ 5 Polityka plików cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu.
2. Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies:

  • pliki cookies sesyjne - zapisywane w pamięci Urządzenia do czasu, aż Użytkownik korzysta z danej sesji przeglądania. Po jej zakończeniu, pliki zostają usunięte.
  • pliki cookies trwałe - przechowywanie są na Urządzeniu Użytkownika do momentu, gdy nie zostaną usunięte przez Użytkownika.

3. Serwis stosuje własne pliki cookies w celu analizy i zbierania statystyk, aby zrozumieć sposób zachowań oraz działania Użytkowników korzystających z Serwisu. Dzięki temu, Serwis może być optymalizowany i dostosowany do preferencji Użytkowników.
4. Serwis wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania danych statystycznych, prezentacji lokalizacji biura Agencji interaktywnej Argonium na mapie Google, oraz do celów marketingowych i reklamowych.
5. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla Urządzeń Użytkowników i nie niesie zagrożeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem, wirusami czy programami szpiegującymi.
6. Użytkownik może w dowolnej chwili ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies. Informacje o tym jak wyłączyć cookies znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.najlepsze-porady.pl/technologie/jak-wylaczyc-cookies.html
7. W przypadku skorzystania z opcji wyłączenia lub ograniczenia korzystania z plików cookies, niektóre funkcje serwisu mogą nie działać prawidłowo. Administrator nie ponosi za to odpowiedzialności.
8. Serwis zawiera linki kierujące do innych stron internetowych. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za obowiązującą na nich politykę prywatności. W momencie, gdy użytkownik zostanie przekierowany na inne strony internetowe, powinien zapoznać się z zasadami, jakie zostały na nich przyjęte.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania oraz wątpliwości do zamieszczonej Polityki Prywatności, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mail biuro@argonium.pl
2. Administrator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do niniejszej Polityki Prywatności o czym poinformuje na tej stronie.

 

Argonium Agencja Interaktywna Rzeszów - 35-604 Rzeszów ul. Goździkowa 14A NIP: 8133202296