Co to jest WCAG 2.1?

Co to jest WCAG 2.1?

Różnica między WCAG 2.0 a WCAG 2.1

WCAG 2.1 rozszerza i uzupełnia poprzednią wersję, WCAG 2.0, aby uwzględnić nowe wyzwania związane z dostępnością i technologią. Wytyczne WCAG 2.1 określają różne poziomy dostępności: A, AA i AAA, gdzie poziom AAA jest najbardziej wymagający.

 

Wytyczne WCAG 2.1 obejmują wiele obszarów, które mają wpływ na dostępność stron internetowych, takie jak percepcja sensoryczna, obsługa za pomocą urządzeń wejściowych, zrozumiałość treści, nawigacja i wiele innych. Przykładowe wytyczne obejmują zapewnienie alternatywnych tekstów dla nieobrazowych elementów, odpowiedniej kontrastowości kolorów, możliwości nawigacji przy użyciu klawiatury, czy też zrozumiałych i przewidywalnych struktur stron.

 

Przestrzeganie WCAG 2.1 jest ważne dla twórców stron internetowych i aplikacji, ponieważ pomaga zapewnić, że ich treści są dostępne dla jak najszerszego spektrum użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy niepełnosprawności. Dostępność treści internetowych ma na celu promowanie równego dostępu do informacji i usług dla wszystkich użytkowników.

Dlaczego warto stosować WCAG 2.1

Stosowanie WCAG 2.1, czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych, ma wiele istotnych powodów. Oto kilka głównych argumentów przemawiających za ich zastosowaniem:

 

  • Równość i inkluzja: WCAG 2.1 promuje równość dostępu do informacji i usług dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy niepełnosprawności. Zapewniając dostępność, twórcy stron internetowych i aplikacji umożliwiają osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności korzystanie z treści i funkcjonalności w taki sam sposób jak osoby pełnosprawne. W ten sposób wspierają inkluzję i eliminują bariery, które mogą ograniczać dostęp do informacji dla niektórych osób.

  • Prawne wymagania: W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy i przepisy prawne dotyczące dostępności treści internetowych. Stosowanie się do WCAG 2.1 pomaga organizacjom spełnić te wymogi i uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych. Włączenie dostępności w projektowaniu stron internetowych i aplikacji jest często wymagane przez prawa dotyczące równego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

  • Lepsza użyteczność: Wprowadzanie wytycznych WCAG 2.1 często prowadzi do poprawy ogólnej użyteczności i jakości użytkowej stron internetowych. Dobre praktyki dotyczące dostępności często sprzyjają czytelności, intuicyjności nawigacji, struktury informacji i ogólniejszej użyteczności treści. Dostępność jest korzystna nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla wszystkich użytkowników, tworząc bardziej przyjazne i efektywne doświadczenie.

  • Poszerzanie zasięgu odbiorców: Stosowanie się do WCAG 2.1 umożliwia dotarcie do szerszej publiczności. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią znaczną część populacji i są ważnym segmentem użytkowników internetu. Tworząc dostępne treści, organizacje mogą dotrzeć do tych osób i zapewnić im równy dostęp do informacji, produktów i usług.

  • Wspieranie reputacji i społecznej odpowiedzialności: Dbałość o dostępność i uwzględnianie potrzeb różnych grup użytkowników wpływa na postrzeganie organizacji jako odpowiedzialnej i dbającej o wszystkich swoich interesariuszy. Tworzenie dostępnych stron internetowych i aplikacji może wpływać na pozytywną reputację organizacji, zwiększać zaufanie klientów i budować pozytywne relacje społeczne.

 

Podsumowując, stosowanie WCAG 2.1 ma wiele korzyści, w tym promowanie równości, spełnianie wymogów prawnych, poprawę użyteczności, poszerzanie zasięgu odbiorców oraz wzmacnianie reputacji i społecznej odpowiedzialności organizacji.

Kto musi wdrożyć WCAG 2.1?

Wdrożenie WCAG 2.1 jest zalecane dla wszystkich twórców treści internetowych, którzy chcą zapewnić dostępność swoich stron internetowych i aplikacji dla różnych grup użytkowników. Obejmuje to:

 

  • Firmy i przedsiębiorstwa: Wszystkie organizacje, zarówno duże korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe firmy, powinny dążyć do zapewnienia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji. Dotyczy to zarówno treści publicznych, takich jak strony główne, jak i treści wewnętrznych, takich jak panele administracyjne, intranety czy systemy zarządzania.

  • Organizacje non-profit i instytucje publiczne: Organizacje non-profit, takie jak organizacje charytatywne, fundacje, instytucje edukacyjne czy rządowe instytucje, również powinny stosować WCAG 2.1 w celu zapewnienia dostępności swoich stron internetowych i usług dla szerokiej publiczności.

  • Twórcy stron internetowych i agencje interaktywne: Osoby lub firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych i aplikacji powinny wdrażać wytyczne WCAG 2.1 jako standard praktyki. Wiedza i umiejętności w zakresie dostępności są kluczowe dla profesjonalnego projektowania i rozwijania witryn internetowych.

  • Rządy i instytucje publiczne: Rządy na różnych poziomach (np. rząd krajowy, regionalny, lokalny) oraz instytucje publiczne mają obowiązek spełniania wymogów dotyczących dostępności treści internetowych. Stosowanie się do WCAG 2.1 jest niezbędne dla zapewnienia dostępności publicznie udostępnianych informacji i usług.

Dla kogo pracujemy?

Whiteberg specjalizuje się w obsłudze prawnej, jak i podatkowej biznesu. Oferują wysoką jakość usług prawnych, spójnie powiązanych z założeniami klientów, koncentrując się przy tym na zapewnieniu bezpieczeństwa strategii podejmowanych działań. Whiteberg posiada w swoim zespole wybitnych specjalistów, którzy zakładają obszerne i konkretne rozwiązania...

Dla firmy Movitech zmodernizowaliśmy stronę www oraz świadczymy usługę kolokacji serwerów. Firmie Movitech zaproponowaliśmy również usługę pomocy technicznej oraz hosting strony www, który odpowiada indywidualnym potrzebom firmy. Movitech to firma,...

DMD to firma, która zajmuje się nie tylko produkcją, ale także sprzedażą najwyższej jakości tuszy oraz tonerów do drukarek pod własną marką, jak również materiałów eksploatacyjnych pochodzących od renomowanych marek, np. Canon czy HP. Podkarpacka firma oprócz sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek zajmuje się...

Zakres dziłań - treści na strony www. Bispol to rodzinna firma, która od 1993 roku produkuje na nowoczesnych liniach produkcyjnych świece zapachowe i bezzapachowe, podgrzewacze, dyfuzory i woski zapachowe, wkłady oraz znicze dystrybuując je na terenie całej Europy.

Poznaj nasze Realizacje
Strona www dla producenta mebli tapicerowanych ELTAP
Eltap
Strony www
Realizacja strony internetowej dla Maxton Design
Maxton Design
Strony www
Realizacja strony internetowej dystrybutora mebli ID Point
ID Point
Strony www
strona www okręgowej izby lekarskiej Tarnów
OIL Tarnów
Strony www
Realizacja strony www dla hotelu i restauracji Siedlisko Janczar
Siedlisko Janczar
Strony www
Facebook Argonium
Polub nas na Facebook'u
Facebook Argonium